De 50 wonderprincipes (Wapnick) en wonderen of waan (van Aalst)

Ontstaan cursus en algemene doel

 • Tekst verzonnen? Onwaarschijnlijk: de tekst bevat simpelweg teveel ingrediënten waar Helen niet van wist of niet van heeft kunnen weten.. Zo was de metafysische notie van nondualiteit in het midden van de jaren 60 zo goed als onbekend, zeker in de kringen van klinisch psychologen. De detailanalyses van psychologische afweermechanismen zoals ontkenning, dissociatie en projectie zouden zich pas in de jaren 70 breed gaan verspreiden. Bovendien bevat de tekst een uitleg van individualiteit die sterk doet denken aan de Vedische teksten (de Advaita Vedante) uit het oude India, waar Helen niet mee bekend was (Bill wel tot op zekere hoogte).
 • In de kern is een cursus in wonderen een leerprogramma om te ervaren hoe je echt kunt vergeven. Het is deze onvoorwaardelijke vergeving die ECIW beschrijft als de “Koninklijke weg” om te ontwaken uit de droom van tijd en ruimte. Ontwaken betekent wakker worden uit de droom van dualiteit. De enige weg terug naar God is de Verzoening te accepteren – en dagelijks je schaduwwerk te beoefenen: het kijken naar het ego.
 • Ego staat nergens in de tekst duidelijk gedefinieerd, en met reden. “Er bestaat geen definitie voor een leugen die dient om deze waarheid te verlenen.” We zouden kunnen zeggen dat ego de overtuiging is dat afscheiding van God mogelijk is.
 • Kenneth Wapnick beschrijft drie verschillende pogingen om met het ego om te gaan, zodra we ons realiseren dat het ego simpelweg niet werkt:
  1. Proberen ego te minimaliseren door gedisciplineerde spiritualiteit (monniken in een berggrot). Ze richten zich op nondualiteit en proberen het ego te overwinnen door alle gehechtheden los te laten.
  2. Libertinisme: doen waar je zin in hebt, de ego-droom is toch onwerkelijk. Geestelijke verdoving.
  3. Gematigde weg: leef normaal en aandachtig in het leven, en kies voor vergeven waar en wanneer we maar kunnen. Naarmate we meer oefenen komt de innerlijke vrede steeds vaker.
 • ECIW onderwijst ons dat juist onze dagelijkse relaties hét vehikel zijn om ons thuis te brengen. ECIW nodigt ons uit een om een normaal leven te leiden in deze illusoire waakdroom.
 • Toen Helen dit materiaal net van Jezus begon te ontvangen, gaf hij haar een korte verklaring van wat er gebeurde. Hij beschreef de verschrikkelijke situatie waarin de wereld zich leek te bevinden, en hij zie dat er een hemelse versnelling was. Hij zie dat er aan mensen werd gevraagd in de heling terug te komen om hun talenten beschikbaar te stellen ten behoeve van dit plan, als een manier om anderen te helpen hun denkgeest te versnellen. Een cursus in wonderen is één van de delen van het plan.
 • De wetten van chaos zijn de 5 wetten waaruit het egodenksysteem bestaat.
 • Verzoening (correctie) is de term die de Cursus gebruikt voor het totaal plan dat met de Heilige Geest ontstond om de vergissing ongedaan te maken dat wij geloven dat we afgescheiden zijn. Het totaalplan om de Zoon van God te laten ontwaken uit zijn nachtmerrie dat hij afgescheiden was.
 • Op het moment dat we ons afscheidden van God, vielen we in slaap. Alles wat daarna volgde, deze hele loper van de tijd, de hele evolutionaire wereld, is niets meer dan een boze droom. Het ontwaken uit de droom is niet het doel van de Cursus. Het doel is de nachtmerrie te veranderen in een gelukkige droom. In de gelukkige droom leven we nog steeds in deze illusoire wereld maar zonder dat we er nog langer enige schuld op projecteren. Het is leven in deze wereld met wat ’ware waarneming’ wordt genoemd. Wat de Cursus de “werkelijke wereld” noemt, een wereld volkomen zonder zonde in de denkgeest. Dat is het doel van de Cursus. Hij zegt dat God zelf de laatste stap zet, en dat is wat ons uiteindelijk volledig uit de droom doet ontwaken.
 • De opstanding is het ontwaken uit de droom van de dood. Het lichaam doet niks. De denkgeest doet het. Wat er met Jezus gebeurde was dat hij ontwaakte uit de wereld van de nachtmerrie (die een droom is van dood, afscheiding, moord aanval, enz.) waar wij ons allemaal in bevinden. De krachtigste getuige voor de werkelijkheid van de wereld van het ego is de dood, omdat de dood zegt dat het lichaam heeft geleefd. Als het lichaam heeft geleefd moet het ego wel leven en moet het hele egodenksysteem wel bestaan. Wat Jezus ons heeft onderwezen is dat het lichaam niet sterft, dat het lichaam niet opstaat, dat het lichaam niets doet, en dus blijft hij bij ons ondanks wat er met zijn lichaam gebeurd is. Alles is uit onze denkgeest afkomstig.
 • Wat ik jou verwijt is in werkelijkheid de weerspiegeling van wat ik mezelf verwijt.
 • De Cursus erkent maar één probleem: het geloof dat we afgescheiden zijn (schuld en het koesteren van grieven). De ene oplossing is een wonder, vergeving of verbinding.
 • Streven Cursus: ons te helpen alles wat er ons leven gebeurt te zien als een kans om iets te genezen en te vergeven dat diep in ons begraven lag, waarvan we niet wisten dat het er was.
 • De Cursus zegt dat het enige wat we ons altijd van iets in deze wereld zouden moeten afvragen is: “Waartoe dient het?”, “Welk doel dient het?”.
 • De Cursus zegt “Doe wat je maar wilt maar maak er niet het Koninkrijk der Hemelen van.” Maak er niet iets belangrijks van (want afwezigheid wordt dan de hel). Het idee is om geen probleem te maken van iets dat geen probleem is. Wat wel een probleem is in deze wereld is schuld, en het antwoord daarop is vergeving. Dat is belangrijk.

Wonder

 • De eenvoudigste definitie van een wonder is dat het een correctie is van hoe wij waarnemen of van hoe wij denken. Een wonder is de oplossing voor het probleem: namelijk schuld.
 • Een wonder is alleen in een illusoire wereld. In de Hemel heb je geen wonder nodig.
 • Jezus verricht wonderen, niet wij. Onze taak is slechts onze denkgeest vrij te maken van wat in de weg zou staan, zodat hij zijn liefde via ons kan uitbreiden.
 • Openbaringen (iets anders dan wonderen) zijn tijdelijk: op dat ogenblik is er absoluut geen angst in je. Iets in je heeft een volledige verschuiving gemaakt en je bent helemaal open naar God.
 • Het wonder geeft ons geen materiele dingen.

 

God, de wereld, afscheiding en verzoening

 • Gedachten verzinnen de wereld.
 • God heeft deze wereld niet geschapen. De wetten van deze wereld zijn door de mens (ego) gemaakt en ze maken allemaal deel uit van het egodenkgeest.
 • Scheppingen noemt de Cursus de uitbreidingen van Christus.
 • Wij breiden ons spirituele Zelf , als de Christus, uit, net zoals God Zijn spirituele Zelf heeft uitgebreid door ons te scheppen. Onthoud dat in deze wereld scheppen niet mogelijk is.
 • God is voorbij vorm, voorbij afscheiding, voorbij oordelen.
 • Het ego heeft de wereld gemaakt. God niet. God is geest en kan alleen uitbreiden of scheppen wat hetzelfde is als Hij. Het ego was er eerder dan de wereld. Er was een afscheidingsgedachte en het geloof dat we van God geschieden konden zijn. Dat is het ego. Toen de afscheidingsgedachte uit de denkgeest naar buiten werd geprojecteerd, ontstonden de wereld en het lichaam. Op datzelfde ogenblik waarop de afscheiding leek plaats te vinden heeft God de Heilige Geest (ofwel Gods antwoord of Zijn Stem) geschapen.
 • De fundamenteel bron van de schuld is onze overtuiging dat we God hebben aangevallen en ons van Hem hebben afgescheiden. Dat bedoelt de Cursus met zonde, en dat is beslist hetzelfde idee als de erfzonde. Daar kom de angst uit voort voor wat God als vergelding zal doen. Wij vallen God aan: Hij zal ons gaan straffen. Dat is de fundamentele kern van het egosysteem.
 • De leiding van het ego voert tot de dood, de leiding van Heilige Geest voert ons terug naar het eeuwige leven.
 • Niveau 1: metafysische nondualistische niveau: er valt niets te vergeven want er is letterlijk niemand anders. Zonde is onmogelijk en Liefde is de enige waarheid. Los van tijd, ruimte en zintuigen.  Vrij van vorm en concepten. Er is geen bewustzijn: alleen Zijn (de uitbreiding van Gods liefde) en onze functie als Christus is om liefde te stralen zoals God liefde straalt.
 • Niveau 2: droom van dualiteit. We beschouwen dit als onze dagelijkse realiteit. We onderscheiden goed en kwaad en handhaven we onze wetten. Het begon ooit met de oerknal en breidt zich nog altijd uit in meer fragmentatie en verspreiding. Hoewel ECIW steeds benadrukt dat alles in tijd en ruimte illusoir is, wijst Jezus onze volledige identificatie ermee niet af. In tegendeel: tijd en ruimte zijn een nuttige lesruimte waarin we eindelijk leren hoe te kiezen voor de het ongedaan maken van de dualistische droom, m.b.v. de Heilige Geest, de schakel tussen dualiteit en nondualiteit.
 • Niveau 1: alles in deze wereld is onwaar. Waarheid is alleen van de geest, dat is wat God geschapen heeft. Als je ziet dat iemand op het punt staat een ander aan te vallen, is op Niveau 1 alles wat je ziet een illusie. Op Niveau 2 is de illusie dat deze persoon slecht en zondig is en op het punt staat aan te vallen. Dat is de waarneming van de onjuist gerichte denkgeest.
 • Niveau 2: de wereld van het lichaam. Waarheid is wat de Heilige Geest gebruiken kan om ons te onderwijzen wat waar is, en onwaarheid is wat ons onderwijst dat het ego waar is. Waarheid is alles wat in overeenstemming is met de Wil van de Heilige Geest en dat is alles wat ons met iemand anders verbindt. Wat waar is op Niveau 2 is dat deze persoon die lijkt aan te vallen in werkelijkheid om hulp roept. Je ontkent niet wat je ogen zien, je wisselt alleen van interpretatie. Je ziet de schijnbare aanval als een roep om hulp.
 • Nadat het lichaam is gestorven bestaat het ego nog. Het ego is een denksysteem dat op schuld is gebaseerd. Het lichaam is alleen maar de belichaming van het ego. Het lichaam is alleen maar een leermiddel. Het kan ofwel het onderwijs van het ego bekrachtigen ofwel van de Heilige Geest, dat ons uiteindelijk leert dat we niet lichaam zijn.
 • De kern van het liefdevol kunnen handelen bestaat uit welke leraar we kiezen om ons te leiden: het ego of de Heilige Geest?
 • In ECIW verwijst het woord ‘kennis’ uitsluitend naar de staat van nondualisme waarin alleen God (Liefde) bestaat en de Extensie van Liefde.
 • Zelfmoord is een verklaring dat afscheiding en ellende werkelijk zijn en aangevallen kunnen worden. Uiteindelijk zal iedereen onvermijdelijk de weg terug naar nondualiteit vinden, niet om vernietigd te worden maar om gekend te worden. Dat is een belofte van Jezus die we als een stukje kennis binnen gebracht hebben in dualiteit.

 

Heilige Geest

 • Je hoort ware intuïtie als dit gepaard gaat met een onmiskenbaar gevoel van vrede of kalme zekerheid; dat zal het ego nooit meegeven.
 • De Heilige Geest is de stille stem die ons Collectieve Zelf ons weer in herinnering brengt: de collectieve Identiteit als de Ene Zoon van God. Het ego probeert ons ervan te overtuigen dat zoiets niet kan: het is toch duidelijk dat mijn denkgeest los staat van de jouwe. Echter, bedenk dat we met z’n allen dezelfde ene holografische onjuist gerichte denkgeest delen (de stem van het ego) alsook de ene holografische juiste denkgeest (de stam namens God). God heeft één Zoon, jazeker, en die duiden we aan als collectieve Zoonschap. De Heilige Geest is de onverbrekelijke link tussen God en Zijn schijnbaar afgescheiden, gefragmenteerde, dromende Zoon(schap). De Heilige Geest weet van de eenheid van God, maar weet evengoed van alle aspecten in de droom van tijd en ruimte.
 • God schiep de Heilige Geest als antwoord op het besluit van de Zoon om te gaan dromen.
 • De lessen van de liefde:
  1. Wil je hebben, geef alles aan allen (grondregel van juist gerichte denkgeest, in dualiteit, bewustwording). Een belangrijke ingrediënt in deze les is dat we leren onze psychologische projecties te zien en te beëindigen: de oorzaak van ellende ligt nooit buiten jezelf, maar is uiteindelijk altijd een eigen keuze (hoewel volstrekt onbewust). Het accepteren van deze les houdt het uitnodigen van de Heilige Geest in.
  2. Wil je vrede, onderwijs vrede om vrede te leren (in dualiteit, aandachtig observeren, aandacht op meditatieve manier richten op een metafoor van Liefde of God).
  3. Wees allen waakzaam voor God en zijn Koninkrijk. Deze 3e les leidt ons in de richting van het ontwaken uit de droom van dualiteit. We besluiten werkelijk de ‘bescheiden, stille stem’ van de Heilige Geest te horen om zo liefdeslessen te leren.
 • De aanvullingen “Lied van het Gebed”: het gebed kent niveaus, ladders.
  1. Onderaan de ladder: vragen uit gevoel van nood (we voelen ons zwak en ontoereikend, ego-modus).
  2. Dan bidden voor jezelf, en langzaam ook bidden voor anderen.
  3. Bid voor jezelf: maar omarm iedereen in het gebed.
  4. Gebed is een stap opzij doen, een loslaten, een stille tijd van luisteren en liefhebben.
 • Hoogste niveau van bidden (ladders): denkgeesten kunnen ‘genezen’ van criminele patiënten die hij niet eens fysiek zag: Dr. Hew Len, psychiater.
 • Volgens de ECIW hangt onze ervaring van liefde in deze wereld (niveau 2) af van de keuze voor juist gericht denken of voor onjuist gericht denken: wij maken elk moment zelf de keuze.
 • Uiteindelijk begint iedereen in te zien, hoe vaag ook, dat er een betere manier moet zijn. “Ja mag dan veel pijn kunnen verdragen, maar daaraan is een grens.” Zodra we kiezen voor juist gericht denken, geven we ons in feite toestemming om de stem van de Heilige Geest (ware intuïtie) te horen, die ons vertelt dat jij en ik niet zoveel van elkaar verschillen als we ooit wel dachten. Liefde mag misschien niet mogelijk zijn in deze wereld, we kunnen er wel actief voor kiezen om Gods liefde te weerspiegelen. De keuze is de uitweg uit de hel. In de lesruimte die we ‘ons leven’ noemen (of meerdere levens zo je wilt) krijgen we allerlei typen relaties aangeboden. De vorm verschilt, maar de inhoud is één: de kans om onze onderlinge eenheid als beminnelijke Zoon van God te bevestigen.
 • Door voor het wonder te kiezen, wat betekent dat we er voor kiezen de Stem van God te horen in plaats van die van het ego, worden onze waarnemingen heilig (ware waarneming, de visie van Christus).
 • De Heilige Geest is niet nodig in deze wereld, want de wereld is niet het probleem. Hij is nodig in onze denkgeest. Daar bevindt zich het altaar van de waarheid. De tempel van de Heilige Geest is niet het lichaam, maar de manier waarop we het lichaam gebruiken, en dat vindt altijd plaats binnen een relatie: je met elkaar verenigen in een gemeenschappelijk doel. Jezus is aanwezig in een heilige relatie. Wat niet betekent dat hij in een onheilige relatie niet aanwezig is. Wat het betekent is dat wanneer we ons in een onheilige (speciale) relatie bevinden, waarin schuld het doel is en afscheiding het principe, dat dan degene die blijk geeft van vergeving en vereniging onzichtbaar voor ons wordt: zijn aanwezigheid wordt verduisterd.
 • De Cursus leert ons dat in vrede zijn en één zijn met God het meest natuurlijk is in deze wereld, omdat die vrede afkomstig is van de Heilige Geest in ons. Wat in deze wereld onnatuurlijk is, is datgene wat een verdediging is tegen die natuurlijkheid: gevoelens van woede, conflict, depressie, verlies, schuld, angst enz.
 • Het ego is een blokkade die verhindert dat we ons bewust zijn van wie we werkelijk zijn.
 • Het draaiboek van de verlossing is het omgekeerde draaiboek van het ego. De Heilige Geest verbindt zich in dit draaiboek met ons en onderwijst ons dat er een andere manier is om ernaar te kijken. Als we doen wat Jezus zegt, zal het ons (duizenden jaren) tijd besparen.
 • Voordat je aan de Heilige Geest vraagt “wat moet ik doen?” moet je eerst Zijn hulp vragen bij het, op een of andere manier, uit de weg ruimen van de investeringen die je ego in het resultaat heeft, en die het horen van Zijn antwoord zouden verstoren.
 • Vraag eerst aan de Heilige Geest Zijn hulp om jouw waarneming te laten genezen. Dan vraag je wat je moet doen. Je vraagt hem eerst om jou te helpen jouw manier van kijken met het ego te veranderen naar Zijn manier van kijken. Eerst probeer je je bewust te zijn van je eigen inmenging (medelijden, woede, schuld, pijn, verdriet). Daarna vraag je pas “Wat is het meest liefdevol dat ik kan doen?”
 • Ik vraag de Heilige geest niet meer om dingen, ik vraag Hem alleen voortdurend mij te helpen minder weerstand te bieden tegen een vergevingsgezind en liefdevol persoon te zijn.
 • De Heilige Geest werd door God in onze denkgeest geplaatst, en herenigd ons met de Vader die we dachten te hebben verlaten. De Heilige Geest is de verbindende schakel tussen ons en God, wat daarmee de afscheiding ongedaan maakt en de vergissing corrigeert.
 • Zonden worden door het ego gestraft, vergissingen worden door de Heilige Geest gecorrigeerd. Wat je doet is jouw interpretatie van de zonde, die altijd een projectie is van je eigen geloof in de zonde, veranderen in een vergissing die gecorrigeerd moet worden, en die zowel jouw vergissing is als de vergissing van die ander.
 • Het oordeel van de Heilige geest: dat de ziekte en de pijn, of de woede en de aanval, of wat die persoon ook maar heeft gedaan, in werkelijkheid een roep om hulp is en een uiting van de vereenzelviging van die persoon met zijn of haar ego.
 • De Drie-eenheid is één van de onderwerpen waar de Cursus beslist verschilt van de Bijbel.
 • Onze gemeenschappelijke Identiteit is één Hogere Zelf: gelijk gesteld met Christus als ene Zoon van God.
 • De Heilige Geest is de stille stem die ons collectieve Zelf ons weer in herinnering brengt: de collectieve Identiteit als de Ene Zoon van God.
 • De Heilige Geest is het enige deel van de Heilige Drie-eenheid met een symbolische functie. God heeft de Heilige Geest geschapen (Hij is een uitbreiding van God) en is daarom geen illusie. Ook al is de afscheiding volkomen genezen kan Hij niet verdwijnen. Zijn functie is een illusie.
 • Wij zij het deel van de 2e Persoon van de Drie-eenheid – de Christus- en de Heilige Geest is de 3e
 • God weet zelfs niets af van de droom, of van de wereld van de illusies. Daarom breidt Hij Zichzelf uit tot in de droom, tot in de denkgeest van Zijn slapende Zoon. De naam die een cursus in wonderen aan deze uitbreiding geeft is de “Heilige Geest”, de stem namens God.

 

Denkgeest

 • De 4 Helens (denkgeesten) volgens Kenneth Wapnick:
  1. Onjuist gerichte denkgeest (gericht op afscheiding).
  2. Juist gerichte denkgeest (gericht op weerspiegelen van liefde van God).
  3. Keuzemaker (Jezus).
  4. Ene Geest (ware identiteit als Christus, de enige Zoon van God).
 • Vergeving-ter-vernietiging: aanval vermomd als gift. Waarlijke vergeving vraagt ons om ons te herinneren dat God slechts één Zoon heeft. Deze Ene Zoon is voor eeuwig onschuldig, voor altijd beminnelijk en immer bemind. Ware vergeving vraagt ons te beseffen dat wij, als Zoon van God, niet aangevallen kunnen worden, en dat (tegen)aanval nooit is gerechtvaardigd. Als we een aanval zien als de wanhopige roep om Liefde dan kunnen we ervoor kiezen om liefdevol te reageren. Dat doe je door snel de observerende keuzemaker te activeren “boven het slagveld”, en vervolgens de Heilige Geest (de stem van ons Collectieve Zelf) te vragen wat te doen.
 • Dit komt neer op het leren zien van enkel en allen de gedeelde identiteit als de Zoon van God, en de hulp van de Heilige Geest vragen in wat specifiek te doen.
 • Veel mensen zijn in staat hun denkgeest zodanig te trainen dat ze in staat zijn een glas of een kopje van de ene kant van de tafel naar de andere kant te verplaatsen. Dat is niet zo moeilijk om te doen als je denkgeest echt toegewijd en gedisciplineerd is. En als je een kopje kan verplaatsen, waarom zou je dan geen berg kunnen verplaatsen? Op die manier zou je kunnen verklaren hoe de Egyptenaren al die zware stenen konden verplaatsen om de piramides te bouwen: dat ze op een of andere manier hadden geleerd hun denkgeest te beheersen.
 • Wonderen geven onze denkgeest het bewustzijn terug van onze eenheid in God. Wonderen verenigen ons niet in God, wonderen herinneren ons eraan dat we één zijn met God.
 • Alle denkgeesten zijn verbonden (all minds are joined). Door jou te vergeven vergeef ik ook alle andere mensen in mijn leven, of in andere levens, die hetzelfde probleem vertegenwoordigen.
 • We kunnen de wereld niet veranderen, maar we kunnen wel veranderen hoe we naar de wereld kijken.

 

Genezing

 • Het begint met het idee dat je om dingen bidt of voor andere mensen bidt, en door middel daarvan ontwikkelt het zich en besef je dat je niet voor anderen bidt: je bidt in werkelijkheid voor jezelf.
 • Je investeert in het hebben van vrede in je denkgeest. Je investeert niet in het laten verdwijnen van de tumor. Wanneer je denkgeest echt genezen is, zal het geen brandende kwestie voor je zijn. Dat betekent niet dat de tumor niet zal verdwijnen. Men gebruikt lichamelijke genezing vaak als een manier om ofwel de eigen spirituele of mentale gezondheid, ofwel het gebrek eraan, te bewijzen.
 • Lichamen worden niet ziek en niet beter. Alleen de denkgeest kan ziek zijn, en alleen de denkgeest kan genezen worden.
 • Je wordt ziek door de schuld in je denkgeest op je lichaam te projecteren, en vergeving zorgt ervoor dat je weer gezond wordt.
 • Besef dat elk probleem dat je denkt in deze wereld te hebben, een uitdrukking is van iets dat je niet vergeven hebt.
 • Het moet steeds meer de gewoonte worden dat je snel naar binnen keert en hulp vraagt om jouw waarneming van een persoon of situatie te veranderen. Jij bent niet degene die dat doet (Jezus leidt ons). “Kies niet wat jij denkt dat de liefdevolle handeling is. Laat mij dat voor je doen.” Veel mensen die die met de Cursus werken, evenals mensen die een ander spiritueel pad volgen, komen in de verleiding een soort spiritiele weldoener te worden. Als je echte een werktuig van genezing wilt zijn, dan verbindt jij je met die persoon, wat misschien betekent dat je die persoon snel naar het ziekenhuis brengt. Besef dat je net zo goed als deze persoon genezen wordt. Het belangrijke punt is hier dat dit een keuze is die je niet in je eentje moet maken. Het is heel vaak zo wanneer we proberen te helpen, dat we eigenlijk proberen iets anders te doen, en dat is vaak een vergroting van onze eigen schuld. Medelijden is geen liefdevolle reactie. Sympathie is geen liefdevolle reactie. Dat ziet jou als verschillend van deze persoon. Ware inleving is je identificeren met de kracht van Christus in die persoon, in het besef dat diens roep om hulp jouw roep om hulp is en jullie daarom voorbij het lichaam met elkaar verbonden zijn. Onze verantwoordelijkheid is simpelweg hulp te vragen om iets op Jezus’ manier te zien i.p.v. de manier waarop het ego het ziet. Dat is het wonder.
 • Wanneer ik genezen word, word niet ik alleen genezen. Omdat alle denkgeesten met elkaar verbonden zijn en één zijn binnen dit hologram, zal, wanneer mijn denkgeest is genezen en ik vrede uitbreid, of vrede via mij wordt uitgebreid, die vrede alle andere denkgeesten aanraken, en van de meeste daarvan zal ik me zelfs niet bewust zijn.

 

Heilig en speciaal

 • Spirituele speciaalheid: dat wij bepaalde mensen beter of spiritueler of heiliger maken dan anderen. Wat dat op heel subtiele manier doet is dat wij onszelf kleineren, wat betekent dat wij de overtuiging versterken dat we gescheiden zijn.
 • De Cursus zegt dat in deze wereld van afscheiding één je toegewezen is als je verlosser, en dat wanneer je bereid bent het gelaat van Christus te aanschouwen, je die ene zult vinden.
 • Speciale liefde sluit altijd iets of bepaalde mensen uit. De Liefde van God is allesomvattend. Hij maakt geen uitzonderingen. God heeft geen gunstelingen.
 • Spirituele valkuilen:
  1. Spirituele speciaalheid: minachtend denken.
  2. Wegwuiven van het ego: verslappen van onze ijver en discipline in ego-observatie.
 • In ECIW benadrukt Jezus dat jij en ik onze speciaalheid beschouwen als verlossing: alles wat we in het leven denken en doen is hierop gericht. We geloven dat de dood tot verlossing leidt.
 • Wetten van chaos:
  1. Waarheid is voor iedereen anders (in deze dualistische wereld).
  2. Iedereen moet wel zondigen en verdient het daarom om aangevallen en gedood te worden.
  3. Gos kan zich niet vergissen, hij moet het geloof van Zijn Zoon in wat die is wel accepteren en hem daarom haten.
  4. Ons gebrek aan vrede en vreugde is puur alleen de schuld van iedereen die dat ons heeft afgenomen.
  5. Speciaalheid is het ultieme substituut voor Liefde.

 

Tijd:

 • De Cursus leert ons over tijd: het enige doel ervan is ons te leren dat er geen tijd is. Fundamenteel doel van de Cursus: elk uur van de dag, alle dagen van ons leven eraan te besteden die dingen voortdurend te zien zoals de Heilige Geest wil dat we ze zien. Het enige doel dat de wereld of het lichaam heeft, is ons te leren dat er geen wereld of lichaam is, maar we kunnen dat niet leren zonder hier in het lichaam te zijn. Daarom onderwijs de Cursus ons heel duidelijk dat we ons lichaam, of onze lichamelijke ervaringen hier, niet moeten ontkennen. Hij zegt alleen dat we er anders naar moeten kijken. Het doel van de tijd is jou de gelegenheid te geven te leren de tijd constructief te gebruiken. Het doel van de tijd is ons te onderwijzen dat er geen tijd is. De tijd is daarmee een leermiddel. Deze hele wereld is een leslokaal. De tijd zal ophouden wanneer hij niet langer van nut is om het leerproces te vergemakkelijken. Wanneer we het doel van de tijd volbracht hebben, wanneer ieder laatste afscheiden kind van God naar zijn of haar juist-gerichte denkgeest terugkeert, is dat wat een cursus in wonderen de Wederkomst noemt, en dat is het ontwaken van de Zoon uit zijn boze droom. Dit maakt plaats voor het Laatste Oordeel, en dat is de laatste scheiding tussen waarheid en illusie. Dan verdwijnt de hele wereld, zoals de Cursus zegt, terug het niets in waaruit ze was voortgekomen.
 • Wij zien slechts een heel klein bereik. De Heilige Geest ziet binnen een veel groter plan, en daarom kunnen wij, hoe meer we open kunnen staan, des te sneller Zijn lessen leren en genezen worden.
 • De holografie leert ons dat in elk deel van iets het geheel is gevat, wat betekent dat iedere denkgeest, in weerwil van wat we bewust geloven, de hele geschiedenis van het ego bevat, wat de hele geschiedenis is van niet alleen deze planeet, maar van het hele natuurkundige universum. Het doel is dat je kunt leren jezelf niet als slachtoffer te zien, en in de mate waarin je dat leert, in die mate zul je al die schuld in jezelf genezen. Dat is wat jou tijd bespaart.

 

Magie

 • Alles wat het lichaam betreft is magie. Magie is geen genezing, maar daarmee niet verkeerd of zondig. Magie werkt. Maar dat zal de onderliggende oorzaak van bijvoorbeeld een verkoudheid niet verhelpen. Magie is gangbare geneeskunde, handoplegging, gebeden opzeggen. Het zijn vormen door middel waarvan de Heilige Geest jou met iemand anders verbindt. De genezing komt niet als gevolg van de handoplegging. Het is niet de vorm, het is het doel dat jij aan de vorm geeft. Als mensen geloven dat ze geholpen worden doordat jij een bepaald gebed uitspreekt of chirurgisch ingrijpt, dan moet je dat natuurlijk doen. Maar wat de Cursus wil zeggen is dat je wel beseft dat wat jij doet niets met de vorm te maken heeft omdat vorm een beperking is. Stop met denken dat de vorm van wat je doet enige helende eigenschappen heeft. Waar het wel mee te maken heeft is de onderliggende bedoeling van wat je doet: je met de mensen verbinden. Het wonder is het besluit je met de Heilige Geest te verbinden en daarmee je met die ander te verbinden. Wat er daarna gebeurt zou je het resultaat van het wonder kunnen noemen.
 • De Cursus zegt dat je magie moet gebruiken als je erin gelooft, maar geloof niet dat die jouw problemen aanpakt. Als je een barstende hoofdpijn hebt en je neemt een aspirientje, dan kan dat de hoofdpijn wegnemen, maar het zal de pijn van de schuld die tot de hoofdpijn heeft geleid, niet wegnemen. De wereld leert ons dat de oorzaak van al onze problemen zich in het lichaam bevindt, of in het lichaam van iemand anders. Het wonder geeft de oorzaak, en dat is de denkgeest, de functie van oorzakelijkheid weer terug. In wezen is het enige wat het wonder doet, zeggen dat het probleem zich niet in iemand anders bevindt, het bevindt zich in mij.
 • Het wonder wordt verricht door iemand die juist-gericht denkt. Genezing vindt plaats wanneer de genezer geen angst heeft.
 • Valkuil van veel genezers: ze krijgen speciale relaties met degenen die zij proberen te genezen, ze worden voor hun gevoel van eigenwaarde van hen afhankelijk (psychiaters: als hun patiënten niet beter worden op de manier die zij als ’beter’ beschouwen -en mensen hebben de neiging niet te doen wat wij willen dat zij doen- dan hebben ze gefaald. Na een tijdje wordt dit falen te zwaar en is de enige uitweg zelfmoord.
 • Er is niets in deze wereld, de wereld van de vorm, dat enige betekenis heeft. Het is allemaal een gevolg van wat zich in onze denkgeest bevindt. Als je gelooft dat iets heiligs is, dan zal het voor jou heilig worden. Het enige wat heilig is aan dit boek is dat het je dichter bij God kan brengen. De reden waarom de vorm werkzaam is, is dat jij erin gelooft. Deze Cursus is dus magie. Het doel dat je eraan geeft is wat hen tot een wonder maakt.

 

Freud/Jung:

 • Projectie is in de 1e helft van de 20e eeuw gepopulariseerd door Freud: hij doorzag dat alle klaarblijkelijke kwellingen en angsten over uiterlijkheden (mensen, situaties) eigenlijk gedachten over onszelf weerspiegelen die we liever niet zien.
 • Projectie dient een aantal egodoelen:
  1. Projectie bewijst dat wijzelf onschuldig en goed zijn en dat onze woede en vergeldingsacties volledig gerechtvaardigd zijn. We vergeten dat de schuld en zonde die we waarnemen dezelfde zijn die we in onszelf beslist niet willen zien, omdat we er te benauwd voor zijn.
  2. Wereldverbeteraar: goedbedoelende mensen die zich constant richten op alle ‘foute’ zaken in de wereld. Ze wijzen snel een beschuldigende vinger naar iedereen die anderen lijken aan te vallen. Ze zijn veel minder snel in het onderzoeken van hun eigen gedachtewereld, laat staan het onder ogen zien van hun eigen ‘heksenketel’ van haat en angst. Het continu aandacht op de buitenwereld richten verzekert dat er geen tijd is om naar binnen te kijken. Het ego viert de hele tijd hoogtij.
 • Voordat we kunnen ontwaken uit de droom van dualiteit moeten we eerst leren onze projecties weer onder ogen te zien, om ze vervolgens op milde wijze ongedaan te laten maken met hulp van de Heilige Geest. Pas wanneer we ervoor kiezen dualiteit als een lesruimte te aanvaarden, werken we aan het opschonen van vipaka (Karma). Zodra we ‘schoon’ zijn (de werkelijke wereld als onze focus kiezen), neemt God ‘de laatste stap’ en neemt ons wederom op Thuis in Eenheid. Pas dan leggen we individualiteit terzijde, niet met spijt maar met dankbaarheid.
 • Et zoals Freud verklaarde dat objectieve analyse van onze slaapdromen de ‘koninklijke weg’ naar begrip van het onbewuste is, zo verklaart Jezus dat het objectief kijken naar onze waakdroom – zonder veroordeling, boven het slagveld – de ‘koninklijke weg’ naar begrip van het ego is.
 • Verdediging(verduistering)smiddelen van het ego: ontkenning en projectie. Uiteindelijk zie ik de duistere plek van schuld niet langer in mezelf, ik zie die in anderen en val hen daarom aan. Het ego leert ons dat als we onze verdedigingen loslaten, dan letterlijk de hel zal losbreken. Psychologen belanden in dezelfde valkuil wanneer zij onderwijzen dat je, als je geen verdedigingen hebt, je psychotisch zult worden. Het is in werkelijkheid het tegenovergestelde. Als je geen verdedigingen hebt, zul je niet psychotisch worden, je zult gezond worden. Maar dat betekent niet dat je iemand zijn verdedigingen wegneemt. Het proces moet heel zachtmoedig en liefdevol zijn, en de therapeut moet vaak heel geduldig zijn. Wat het wel betekent is, dat als je de leiding van de Heilige Geest volgt, het doel zal zijn geen verdedigingen te hebben. En als je da naar binnen kijkt, zul je geen zonde zien, je zult zien dat er geen zonde is geweest. Dat is het einde van de reis.