Academische werkplaats ‘Samen op School’

Van 2015 tot begin 2020 coördineerde ik de Academische werkplaats ‘Samen op School‘ in IJsselland en Flevoland. Met als onderwerp de samenwerking tussen leerlingen/ouders, onderwijs en jeugdhulp.

Deze Academische werkplaats is een samenwerking van heel veel praktijkinstellingen, gemeenten, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, universiteit, Hogescholen en schoolbesturen (PO en VO).

Binnen deze werkplaats deden 2 promovendi onderzoek en werden Klein-en-Fijn onderzoek projecten uitgevoerd: vragen uit de praktijk worden door studenten van de Hogescholen Windesheim en Viaa beantwoord in korte tijd (4-6 maanden).

Als coördinator van de werkplaats zorgde ik ervoor dat de kennis uit promotieonderzoek en Klein-en-Fijn projecten gedeeld wordt. Via een website, nieuwsberichten, het organiseren van bijeenkomsten zoals een roadshow (14 september 2017) en congres (9 oktober 2019).

Bekijk hieronder de film over ‘4 jaar AWTJ Samen op School in vogelvlucht’, getoond tijdens het congres, en een korte foto-sfeerimpressie van het congres. ZonMw faciliteerde en subsidieerde dit project.

Het inhoudelijk en financieel eindverslag -inclusief accountantsverslag- is door ZonMw goedgekeurd. De Academische werkplaats ‘Samen op School’ heeft in september 2020 vervolg gekregen in de vorm van Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (RKJ’s). Wederom met subsidie van ZonMw.