Academische werkplaats “Samen op School”

Academische werkplaatsen brengen kennis samen die nodig is voor de aanpak van regionale vraagstukken bij de transformatie in de jeugdsector. Het thema van de Academische werkplaats in IJsselland en Flevoland is de samenwerking tussen leerlingen/ouders, onderwijs en jeugdhulp. De Academische werkplaats is een samenwerking van heel veel praktijkinstellingen, gemeenten, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en Hogescholen en schoolbesturen (PO en VO).

Binnen deze werkplaats doen 2 promovendi onderzoek. Beiden zijn werken bij een praktijkinstelling en worden begeleid door promotoren van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook worden binnen de werkplaats Klein-en-Fijn projecten uitgevoerd: vragen uit de praktijk worden door studenten van de Hogescholen Windesheim en Viaa beantwoord in korte tijd (4-6 maanden).

 Als coördinator van de werkplaats zorg ik ervoor dat de kennis uit promotieonderzoek en Klein-en-Fijn projecten gedeeld wordt. Via een website https://samenopschool.org/ en nieuwsberichten. En via bijeenkomsten zoals de roadshow (14 september 2017). Met als eindresultaat een ONLINE MAGAZINE (in samenwerking met Marcel Senten) en een sfeerfilmpje (door CLICKFLASH, zie hieronder).