Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO)

In 2011 werd ik coördinator van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel. Samen met mensen met autisme en professionals werkzaam bij 27 aangesloten organisaties, werk ik aan een realistisch en ontwikkelingsgericht beeld over autisme.

In 2011 startte ik met een project ‘Autisme & Eigen Kracht (AEK)’. Het project is in 2014 afgerond. Maar de basisbeginselen zijn in het Autisme Kennisnetwerk Overijssel verweven. Zoals niet praten ‘over’ maar ‘met’.

Jaarlijks organiseren we kennisbijeenkomsten rondom thema’s als relaties, verslaving, thuiszitters etc.

Ook publiceren we regelmatig verhalen van mensen met autisme, ervaringswerkers en professionals werkzaam met kinderen en volwassenen met autisme:

  • Lees HIER het interview met Ghaja van der Worp (Autismecoach op het Speciaal Onderwijs, de Ambelt, in Zwolle).
  • Lees HIER het interview met Tom Michorius (ervaringswerker bij de RIBW Groep).