Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO)

Sinds 2011 ben ik als coördinator verbonden aan het Autisme Kennisnetwerk Overijssel. Samen met mensen met autisme en professionals -werkzaam bij 29 aangesloten organisaties- werk ik aan een realistisch beeld over autisme.

In 2011 startte ik met een project ‘Autisme & Eigen Kracht (AEK)’. Het project is in 2014 afgerond. Maar de basisbeginselen zijn in het Autisme Kennisnetwerk Overijssel verweven. Zoals niet praten ‘over’ maar ‘met’.

Elk jaar organiseren we kennisbijeenkomsten rondom thema’s als seksualiteit, relaties, verslaving, thuiszitters etc.