Diamantbenadering van Almaas (Jim Davis)

Boek 20/2020

De ‘Diamantbenadering’- uitgewerkt in de boeken van A.H. Almaas (schuilnaam van Hameed Ali) – is een transpersoonlijke psychologie, waarin inzichten uit onder meer het soefisme, het boeddhisme en de school van Gurdjieff worden gecombineerd met hedendaagse psychologie. Zij biedt een veelzijdig inzicht in ons wezen en bewustzijn, en in ons vermogen om onze mogelijkheden door ervaring en innerlijke ontwikkeling te vergroten. Het is de eerste gestructureerde methode waarin psychologische en spirituele processen integraal worden benaderd.

Hieronder volgt een opsomming van mijn arceringen tijdens het lezen van dit boek:

 • Strategie van afstand houden en mijn verstand gebruiken ter compensatie van het gebrek aan werkelijk contact ontwikkelde zich verder gedurende mijn leven.
 • Ik hoef niet van ego af, mijn taak is om het te begrijpen, accepteren en het zich te laten ontvouwen. het ego is werkelijk niet meer dan het product van een tot stil stand gekomen ontwikkeling.
 • Pijn is ook toegang tot compassie.
 • Een blokkade diepgaand ervaren brengt ons bij wat eronder lag. Dit brengt een pijnlijke ervaring van deficiënte leegte met zich, gevolgd door een gevoel van aanwezigheid en de directe ervaring van Essentie.
 • 7 diamanten, fysieke dimensies:
  1. objectief inzicht
  2. plezier
  3. bewustzijn of actie
  4. kennis
  5. liefde
  6. wil
  7. menselijkheid
 •  Persoonlijke dimensies van Zijn:
  • Essentie
  • Ego
 • Onbegrensde dimensies, onvoorwaardelijke ervaring van:
  • Goddelijke (onbegrensde) liefde: levende daglicht.
  • Volte van aanwezigheid: het Allerhoogste, Universele / Goddelijke Geest.
  • Helder gewaarzijn: het non-conceptuele, naamloze.
  • Dynamisch ontvouwen van het bestaan: dynamische stroom van universele ziel, logos, het oorspronkelijke woord.
  • Absolute mysterie van Zijn: diepe slaap, ultieme, onvoorwaardelijke en onverstoorbare vrede.
 • Op het moment dat we onze wil proberen te gebruiken, beginnen we een vreselijke angst te ervaren, de angst voor castratie, hetzij voor seksuele castratie, hetzij voor castratie van het eigen zelf, de eigen energie, de eigen wil.
 • We kunnen niet bij onze wil omdat we hem verdrongen hebben. Afgesneden vanwege bepaalde onbewuste angsten en omdat deze angsten onbewust zijn heeft de bewuste geest er geen controle over, dus wanneer je tegen ze duwt, worden ze groter.
 • In de regel wordt essentie niet onderkend in de psychologie en de psychotherapie. Zonder werkelijk aan de essentie te werken, is er geen oplossing voor ons lijden en geen gelegenheid om onze ware aard te verwerkelijken. De diamantbenadering is het zien, is het begrijpen zelf.
 • De ziel van een mens is het onderliggende bewustzijn van het individu, diens levende, intelligente gewaarzijn. Het is de totaliteit van de mens. Je ziel is een deel van jou dat niet tot ontwikkeling is gekomen, omdat het door verdringing of afsplitsing stil is gaan staan. Werken met onze verlangens, impulsen en reacties is de manier om te beginnen, zodat de ziel uiteindelijk haar essentiële natuur kan kennen.
 • Psychoanalytica zien leegte als cruciale aanwijzing voor ongezonde en ongeïntegreerde egostructuren. In de typische psychologische visie moeten we leegte zien te vermijden door onze grenzen en psychologische structuren te versterken en te integreren.  Spirituele systemen zien leegte als de objectieve aard van de werkelijkheid en de waarheid achter ieder gevoel van een zelf of een identiteit.
 • Diamantbenadering: 2 soorten leegtes:
  1. Ruimte: open heldere natuur van Zijn.
  2. Deficiënte leegte (gat) ontstaat door het verlies van Essentie tijdens de ontwikkeling van het ego. Egostructuren en zelfbeelden ontwikkelen zich (voor een deel) om het resulterende gevoel van deficiënte leegte te vermijden.
 • Soorten ruimtes:
  1. Heldere ruimte
  2. Zwarte ruimte
  3. Heldere compacte ruimte
  4. Zwarte compacte ruimte
 • Bevrijding:
  1. Onze identiteit (negatief, externe zelfbeeld)
  2. Externe lichaamsbeeld (compacte ruimte)
  3. Interne lichaamsbeeld (genot, pijn)
 • De kolom ruimte kan helemaal naar beneden het lichaam inzakken en de ruggengraat omvatten. Dit kan schokken in de ruggengraat of in de rest van het lichaam veroorzaken, doordat er weerstanden tegen de aanwezigheid van ruimte zijn.
 • Essenties/essentiële kwaliteiten:
  1. Versmeltende Gouden Essentie: van zoetheid, bv. na sex, baby na de borst.
  2. Rode Aspect van Essentiële kracht: baby met honger en ‘woede’.
  3. Essentiële Compassie (groen), met pijn/lijden aanwezig zijn.
 • Vermijden van pijn blokkeert Compassie. Vastklampen aan of verwerpen van woede blokkeert Essentiële kracht.
 • Essentie is Ridhwan (arabisch), essentie is niet emotie.
 • De reden is dat wanneer onze Essentie in onze jeugd verloren gaat, wanneer onze ouders onze waarde niet zien, ons niet waardevol vinden om het simpele feit dat we er zijn, wanneer dit gebeurt, onze eigen waarde verloren, het Essentiële aspect van pure, absolute waarde verdwijnt. Er ontstaat dan een tekort, een niets, een gat op de plek van dat verlies. We proberen dat gat, tekort, te vullen door waarde van buitenaf te krijgen, i.p.v. te zien dat de waarde het begin van onszelf was en dat we er alleen van afgesneden waren.
 • Er is nog een lastigere complicatie, en die is dat je het gat probeert te vullen door een valse waarde te scheppen, om je gevoel van tekort te verbergen. De Persoonlijkheid bestaat uit valse kwaliteiten van Essentie. We noemen de persoonlijkheid de ‘Valse Parel‘.
 •  De persoonlijkheid is echt niet meer dan een bedrieger die probeert om de plaats van de Essentie in te nemen. En deze valse kwaliteiten van Essentie, die we kristallisatie van de persoonlijkheid noemen, zijn wat we in de meeste mensen om ons heen zien die succesvol heten te zijn.
 • De ware afhankelijkheid, de ware verwerkelijking van Essentie, de keuze is:
  • Wil je geliefd, gewaardeerd gezien en ongelukkig zijn?
  • Wil je alleen, verwaarloosd, iedereen vind je vreselijk en tegelijkertijd gelukkig (werkelijk gelukkig) zijn?
 • Jouw Essentie hangt op geen enkele manier af van je uiterlijke leven. De hele wereld mag tegen je zijn, maar als jij je Essentiële Zelf bent, zul je voldaan zijn.
 • In feite kun je geen echte intimiteit hebben totdat jij je eigen alleenzijn, integriteit en individualiteit kunt dragen. Dat is vrijheid.
 • In het begin van je leven is je ziel puur en open. Essentiële staten die zich voordoen, beginnen in de ziel geïntegreerd te raken en de ziel ontwikkelt zich in overeenstemming daarmee. Het ontbreken van ondersteuning, in de vorm van verlating of straf, perkte de beweging van de ziel in en houdt haar ontwikkeling tegen. Beledigingen of verwonding van het Zijn zorgt voor pijn, en je natuurlijke instinct is om je voor die pijn af te sluiten. Er ontstaat afweer om je te beschermen tegen de pijn van afwijzing en verlating. Deze afweermechanismen brengen patronen en structuren in de ziel voort en de ziel begint te verstarren. Als een gevolg daarvan gaan aspecten van de Essentie geleidelijk verloren voor het bewustzijn en het functioneren van de ziel. De diverse intrinsieke kwaliteiten van ons Zijn worden afgesplitst. We raken zowel ons bewustzijn van deze kwaliteiten als onze toegang ertoe kwijt. Het gaat dus niet om het verlies van de ervaring van Essentie. Essentie is zelf altijd aanwezig in de baby en de volwassene.
 • Als je Essentiële aspect van de Wil geblokkeerd is kan er sprake zijn van angst of gebrek aan houvast, een gat of leegte in je zonnevlecht, leegte in je hart, gat van de Kracht.
 • Groot deel van de persoonlijkheidsstructuren dient om:
  1. Tegen pijnlijke ervaringen te beschermen.
  2. Verloren gegane kwaliteiten van het Zijn te compenseren
 • Compensatie voor Gat van Kracht houdt onder meer agressie en de identificatie met passiviteit en zwakte in. Identificatie met deze compensatie en onechte kwaliteiten vormt de basis voor het pantser van de persoonlijkheid.
 • Het Ego is een bron van lijden en een onecht substituut voor je ware aard en wijsheid.
 • Het Ego is een poging om het verlies van Essentie te vervangen en te compenseren.
 • Er is een nauwe verbinding tussen het Ego en Essentie.
 • Contact met het Zijn:
  • Zelfrealisatie: zachter maken van egostructuren, smelten en doorzien.
  • Zelfontwikkeling: opengaan voor wat dieper in je aard ligt. Verdrongen aspecten van Zijn in je leven integreren en laten rijpen.
 • Ons individuele werk is het terugwinnen van Essentie:
  1. Bewustwording patroon van dwangmatige emoties, gedragingen en gedachten.
  2. Nader onderzoek, oefeningen in gewaarzijn en aandachtigheid, lichaamswerk, begeleiding/ondersteuning door een leraar. In contact komen met de leegte, ervaring van ruimte, smelten en uiteenvallen van een deel van de persoonlijkheidsstructuur.
  3. Manifestatie van de Essentie, aanwezigheid.
 • Samenvattend: ervaring van het Zijn wordt prijsgegeven. Deze gaat verloren voor het bewustzijn of wordt onderdrukt wanneer Essentie door de omgeving van een kind verworpen wordt. Het ego probeert gat uit bewustzijn te drukken en te vullen met compenserende kwaliteit of gedragspatroon. Grondig onderzoek kan leiden tot een ervaring van de afwezigheid van een gat, gevoel van leegte. Een aspect van Essentie kan dan tevoorschijn komen.
 • Essentie is waarheid, liefde, compassie, objectief bewustzijn, waarde, wil, kracht, vreugde. Met verschillende kleuren.  Een pasgeboren baby is de Essentie van Essentie. De eerste 3 maanden is het een versmolten staat. Door trauma’s vindt een afname plaats van de kwaliteit van de Essentie, een verdringing uit het bewustzijn, een leegte, gat, tekort. Een persoonlijkheid bouwt zich op.
 • Verlies van:
  • Wil: castratieangst
  • Kracht: verdringen woede, angst voor afscheiding van de moeder
  • Compassie: onderdrukken pijn
 • Psychotherapeuten pakken problemen aan. Ze zien niet dat de leegte er is vanwege het ontbreken van de Essentie. Psychotherapeuten zelf vullen het gat, maar dat is onbevredigend. Je moet aanwezig blijven bij ‘gaten’, dan kom je bij de herinnering aan wat verloren is.
 • Parel is je persoonlijke Essentie: autonomie, zijn, persoonlijkheid, contact. Imitaties zijn:
  • Woede, assertiviteit en hartstochtelijke agressie (Essentiële Kracht, versmelting met Goud)
  • Hardnekkigheid (Essentiële Wil)
  • Medelijden (Essentiële Compassie)
  • Valse Parel (waarachtig mens, Persoonlijke Essentie)
 • Idealiter wordt het ego omgezet in de Parel terwijl het zich ontwikkelt. Valse Parel is de identificatie me onze geconditioneerde persoonlijkheid. Parel is het enige Essentiële aspect dat zich echt ontwikkelt. Dit i.t.t. andere Essentiële aspecten, die op zichzelf heel en volledig zijn.  Wanneer de Parel zich ontwikkelt kan bij een volwassene de ervaring van een aspect van Essentie geïntegreerd worden met andere Essentiële Staten.
 • Psychologische ontwikkeling is onderdeel van de Persoonlijke Essentie.
 • Wanneer de zelfrealisatie verder gaat, raakt de Parel steeds diepgaander geïntegreerd, eerst met andere aspecten van Essentie, dan met de Universele aspecten van Essentie en tenslotte met de Onbegrensde dimensies.
 • Kwaliteiten van de Persoonlijke Essentie: volte, autonomie, bekwaamheid, respect, waardigheid, integriteit, virtuositeit, volwassenheid, harmonie en volkomendheid.
 • Parel van Essentie is de verkenning  van de Persoonlijke Essentie. De Persoonlijke Essentie kan worden beschouwd als de integratie en absorptie van de persoonlijkheid in het Zijn. Persoonlijke Essentie is de werkelijke persoon, de ware individualist. Er is slechts een menselijke individuatie en dat is de realisatie van de Persoonlijke Essentie.
 • Ego ontwikkeling en spirituele ontwikkeling vormen samen een enkel proces van menselijke evolutie.
 • Centrale aspect van Essentie is Persoonlijke Essentie of ‘Parel van onschatbare waarde’. Parel als complete synthese van essentiële aspecten.
 • De realisatie van de Essentiële Identiteit en de realisatie van de Persoonlijke Identiteit zijn twee complementaire  en noodzakelijke ontwikkelingen. De Parel is het essentiële vermogen tot integratie en functioneren.
 • 1-1,5 jaar: kind vol zelfvertrouwen en energie, onoverwinnelijk.
 • Narcistische wond is de wond op de ziel, de kloof tussen wie we in wezen zijn, Essentie, en wat we denken te zijn, Ego. Narcistische woede is de reactie op de wond. Een narcistisch gat (Gat van het Zelf) is de afstand tussen Ego en Essentie.
 • Het opgeven van het Zijn en het compenseren van het verlies ervan leidt tot de ontwikkeling van wat Ali het pantser van de persoonlijkheid noemt.