Minder moeten, meer FLOW (Jan Bommerez)

In 2019 ging ik naar een workshop over Napoleon Hill (‘moeiteloos leren leven‘) van Jan Bommerez. Ter voorbereiding las ik zijn boek ‘Minder moeten, meer FLOW‘. Ik vond het een prachtboek en maakte talrijke aantekeningen in een schriftje. Regelmatig kijk ik erin terug.

Ik heb net het boek ‘Door de bomen het bos zien‘, ook van Jan Bommerez, gelezen en maakte een digitale samenvatting, ga HIER naar de samenvatting. Aanleiding voor mij om mijn gekoesterde aantekeningen van het boek ‘Minder moeten, meer FLOW‘ opnieuw door te lezen en ook online te delen.

Disclaimer: het is geen evenwichtige samenvatting per hoofdstuk. Hieronder zijn passages opgenomen die ik interessant en belangrijk vond, zowel uit het boek ‘Minder moeten, meer FLOW‘ als uit de workshop presentatie van Jan Bommerez.

 • Echte spiritualiteit is alleen mogelijk als je een wetenschappelijke houding aanneemt: onderzoek zonder vooroordeel (p12).
 • Stephen Hawkings: hij durfde het verenigd veld te benoemen als “The mind of God”. Einstein: “I want to know God’s thoughts, the rest are details” (p13).
 • Neville Goddard (presentatie): “Er is geen vrije wil in de wereld van zintuigen. Daar gelden de natuurwetten. Onze enige vrijheid is om onze innerlijke aannames te veranderen. Onze transformatie is een innerlijke keus”.
 • Napoleon Hill (presentatie): “Wij doen 1% van het werk, de Universele Intelligentie 99%. Vrije wil bestaat zodat je bewust, d.w.z. in vrijheid, zou kunnen synchroniseren met de Oneindige Intelligentie die in je leeft. Je wordt dan een medeschepper”.
 • Wayne Dyer (presentatie): “We zijn minder dan 1% uiterlijke vorm en meer dan 99% innerlijke niet-vorm, maar we zetten in onze cultuur voor 99% in op die onzichtbare 1%”.
 • Hoe het denken in de mens ontstond wordt ten onrechte ‘een val‘ genoemd. Voor ons is het juist het tegenovergestelde, het is een wonderbaarlijke ontwikkeling: op dat moment ontstond het zelfbewustzijn. Door het denken kunnen we bewuste medescheppers worden (p19).
 • We zijn ongelukkig als de staat van FLOW niet kunnen vasthouden met onze wil, met ons denken (p19).
 • In de neocortex (menselijk brein) ligt het vermogen een vrije wil te ontwikkelen. Het bewustzijnscentrum in onze grote hersenen bestaat in de voorhoofdskwabben. Wanneer Tibetaanse monniken bewust op het hartcentrum mediteren is dat het deel van de hersenen dat oplicht. Bewustzijn lijkt dus via het hart te komen (p34).
 • Vrie wil is ons vermogen samen te werken met de creatieve, transpersoonlijke dimensie. Ons diepere zelf, dat we ervaren in FLOW, is energetisch en neemt direct waar, oftewel, niet via de zintuigen. Het laat ons gevaar aanvoelen (p35).
 • Het denken sluit het hart. Ophouden met oordelen opent het hart. Als het hart open is ervaren we verbinding. Als het hart dicht is ervaren we scheiding. De ommekeer, de ware betekenis van bekering, is dat we weer vanuit ons hart gaan leven (p37).
 • De illusie van de vaste vorm: dingen zien er alleen maar vast uit (p37).
 • Paradoxaal genoeg hebben we de vorm wel nodig: onze vorm is de geleider voor onze grotere energetische dimensie, maar kan ook die grotere dimensie afsluiten door een weerstand te worden i.p.v. een geleider. Dat gebeurt er met ons als we vast komen te zitten in beperkende overtuigingen en weerspannige emoties (p38).
 • Wanneer ons hart ons denken leidt, zijn we bewuste medescheppers van onze realiteit. Wanneer die verbinding verstoord is, creëren we ook, maar dan onbewust. Dan lijkt het alsof de dingen ons overkomen. Dat is de grote illusie. Van nature zijn we medescheppers, of we ons daarvan bewust zijn of niet. We dienen dus bewust met onze hoofd-hart verbinding te leren omgaan. In onze cultuur leren we dat zelden. we zijn een hoofdcultuur, emotioneel zeer onintelligent. We hebben van het denken een heerser gemaakt i.p.v. een dienaar (p38).
 • We zijn niet tegen positief denken. We reiken je alleen een veel sterker alternatief aan: bewustzijn. Bewustzijn is neutraal (p44).
 • Jouw ervaring is een vorm van gelijk krijgen over wat je gelooft (p46).
 • Wanneer zullen wij eindelijk eens de leiding overnemen van onze zoogdierhersenen en onze reptielenhersenen en ons hart openen voor wie we echt zijn en voor wie onze naaste echt is (p48)?
 • Het hart heeft een elektromagnetische veld dat 5000 keer meer magnetisme heeft dan het elektromagnetische veld van de hersenen (p49).
 • Er is geen directere weg naar heelheid en heling dan vergeving van ons zelf, van anderen en van de wereld. Onderzoekers van het Institute for Heartmate hebben vastgesteld dat langdurige boosheid (niet vergeven) vele malen destructiever is voor het lichaam dan roken. Willen we gelijk of willen we geluk (p52)?
 • Voor karaktervorming dienen we nieuwe neurale paden en netwerken aan te leggen (p53).
 • Het enige wat we dienen te leren volgens Napoleon Hill is samenwerken met die Oneindige Intelligentie in ons. De medeschepper heeft geleerd harmonisch samen te werken met het universele krachtenveld dat in elk van ons bestaat. Als we medescheppers willen worden, dienen we bewust de slachtofferrol op te geven (p55).
 • 97% is slachtoffer, 3% is medeschepper (p57).
 • Doel boek: medescheppers ronselen om een betere wereld te scheppen (p61).
 • Automatische piloot (constantheid, zelfbewustzijn) versus ziel of essentiële zelf (constante vernieuwing, chaos). Het gaat om balans. Waarnemer is totaal aanwezig en handelt niet automatisch (p64).
 • De wil van de persoonlijkheid (automatische piloot) is niet echt vrije wil. Het handelt in transacties (p68).
 • Drierichtingsaandacht: ook je aandacht richten op je hart (i.p.v. hulp roepen van Heilige Geest in ‘Een Cursus in Wonderen‘) (p78).
 • Spiritualiteit is een levenshouding, transpersoonlijke psychologie de wetenschappelijke bestudering daarvan.
 • Assagioli (leerling van Maslov): grootste bronnen van vreugde: zich inzetten voor anderen en dienen van de mensheid (p84).
 • John Bennet: dienstbaarheid is niet de basis maar de bekroning van het transformatieproces. De basis van het transformatieproces is ten volle beseffen wat je echte huidige staat is en dat is niet de vereenzelviging met de persoonlijkheid (p84).
 • Napoleon Hill: beheers je gedachten en je emoties en de wereld ligt aan je voeten. Zelfdiscipline is je gevoelens, gedachten, impulsen en stemmingen ondergeschikt maken aan de onveranderlijke principes van de natuur. Principes zijn een soort van natuurwetten. We kennen die basisprincipes van het leven echter niet meer: we leven in onwetendheid en dus in angst (p86).
 • Zeven basisangsten van Napoleon Hil:
  1. Angst voor verlies van wat we hebben.
  2. Angst voor kritiek en afwijzing.
  3. Angst voor pijn en ziekte.
  4. Angst om iemands liefde te verliezen.
  5. Angst om onze vrijheid te verliezen.
  6. Angst om oud te worden.
  7. Angst voor de dood.
 • Boodschap van Hill is samen te vatten in “Leer samenwerken met de Oneindige Intelligentie in jezelf” (p90).
 • Co-dependentie: staat waarin we ons bevinden wanneer we een relatie denken nodig te hebben om iets in onszelf te compenseren (p99).
 • James Allen heeft ‘Zoals een mens denkt‘ in 1904 geschreven. Gedachten hebben geen kracht, tenzij jij die eraan toekent op basis van je geloofssysteem. Het gaat niet over de vraag ‘wat‘ je denkt maar met welke houding, welke instelling je denkt (p116).
 • We weten dankzij de kwantumfysici dat de wereld op een meer essentieel niveau niet uit objecten bestaat, maar uit relaties. Er bestaat niet zoiets als een op zich zelf staand object. Er is alleen een netwerk van energetische relaties (golfpakketten) die door onze hersenen worden vertaald tot objecten (p127).
 • Sporters die falen, onder invloed van stress, vallen uit FLOW terug naar de deeltjesstaat. Dat is wat stress doet. Mensen die permanent onder stress staan (de meerderheid) weten zelfs niet eens dat er een golfstaat is.
 • Napoleon Hill (p135):
  • Extra mijl: je bent altijd bereid meer te doen voor iemand dan je verplicht bent (wie meer geeft dan hij moet, zal meer krijgen dan hij verwacht, p320)
  • Gulden regel: je behandelt andere mensen zoals je zelf behandeld wilt worden als de rollen omgekeerd zouden zijn.
 • De natuur bezorgt ons geen stress. Wij bezorgen onszelf stress door ons mentaal of emotioneel af te scheiden van de natuur. Advies van Hill: voldoende tijd doorbrengen in de natuur (p136).
 • Medescheppers zijn meer gericht op geven en scheppen dan krijgen (p138).
 • Onze intolerantie is nog een aanwijzing dat de mensheid grotendeels leeft vanuit de zoogdier- en reptielenhersenen. We zijn nog zeer onrijp als het gaat om bewustzijn. Dialoog vraagt dat we ons oordeel uitstellen. Ben je bereid te accepteren dat je nooit genoeg weet om correct te kunnen oordelen over een ander mens? Het onzekerheidsprincipe van de kwantumfysica: we kunnen nooit alles weten in dit bestaan (p144).
 • Zelfonderzoek (p145): angst voor zelfafwijzing, ik word niet gewaardeerd/bemind:
  • Angst voor conflicten/confrontaties: mensen zouden niet moeten vechten.
  • Verwachtingswaanzin: mensen zouden moeten zijn zoals ik denk dat ze zouden moeten zijn.
 • Je kunt alleen echt luisteren vanuit een staat van niet-weten, van niet-oordelen (p156).
 • Napoleon Hill: geloof is vertrouwen in wat (nog) onzichtbaar is (p161).

“Vergeving gaat niet over het omdraaien van schuld, maar over het bevestigen van onze ware aard, onze onschuld. Vergeven, zo zegt Een Cursus In Wonderen (ECIW), is ophouden met oordelen. Tot je voldoende bewustzijn en ervaring hebt om een vrije wil te ontwikkelen, heeft de natuur je een persoonlijkheid gegeven. De persoonlijkheid is de rups (apenverstand) die de vlinder (onze vrije wil) bevat als een te ontwikkelen potentieel. De persoonlijkheid (ego) is geen vergissing van de natuur, maar een evolutionaire stap. Bemin jezelf, accepteer jezelf en alles komt goed. Niets maakt heel zoals liefde, want liefde is heelheid (p162)”.

 • Drie fasen van de menselijke evolutie (p163):
  1. Prepersoonlijk (0-2 jaar): geen zelfbewustzijn, staat van ongedifferentieerde eenheid.
  2. Persoonlijke fase: we ontwikkelen een persoonlijkheid (rups), we lijden.
  3. Transpersoonlijke fase: vlinder, altijd toegankelijk, nu nog uitzonderingen.
 • Om stabiel als vlinder door het leven te gaan, dien je de lagere frequenties te transformeren tot hogere frequenties, zodat er steeds minder materie is die je naar beneden trekt (p164).
 • Frequentiestaten (p166 en p252):
  1. Beta (12-35 Hertz, >12 jaar): denken en actie, projecteren en direct reageren.
  2. Alfa (8-12 Hertz, 6-12 jaar): waarneming (ruimte tussen stimulus en prikkel).
  3. Theta (4-8 Hertz, 2-6 jaar): FLOW, inspiratie en intuïtie.
  4. Delta (0,5-4 Hertz, <2 jaar): instinct, innerlijke rust en diepere wijsheid (waarnemer verdwijnt), in diepe slaap/meditatie of permanente staat van verlichting. Universele Intelligentie = hoogst bewustzijn. Iemand die ontwaakt is (Boeddha, Christus, Lao) is alleen nog puur zijn.
 • www.train4flow.com, www.HeartMathBeNelux.com (p173).
 • Het voornaamste mechanisme dat reguleert wat binnenkomt in ons bewustzijn (en wat niet) is de RAS (Reticular Activating System), een gebied in de hersenstam (p172).
 • Het ego is voor Jung het centrum van ons bewustzijnsveld. Ons ego is hetzelfde als de vrije wil. Het is het centrum van ons bewustzijnsveld. Ons ego is hetzelfde als de vrije wil. Het is het niet-geconditioneerde zelfbewustzijn. Jung definieert de persona als “de manier waarop we in relaties geleerd hebben te reageren uit zelfbescherming (masker)“, gebonden aan het lichaam. Het ego is niet materieel. We dienen niet af te komen van het ego, maar van de verwarring met de persona. Die identificatie met de materiële vorm gebeurt vooral onder stress (p176).
 • Je kunt duizenden boeken lezen en toch blind blijven. Niets vervangt zelfobservatie (p181).
 • Zelfobservatie vereist minstens een alfastaat en het hart is alleen open in thetastaat en deltastaat (p182).
 • De grote uitdaging is te leren ons hart te open te houden terwijl we pijn ervaren. Sneller zijn dan onze reactiepatronen vergt een zeer sterke verankering in waarnemerschap, in zelfobservatie. Dat is alleen mogelijk als je in (minstens) alfastaat bent (p184).
 • Traumatische informatie zit in het celgeheugen en daar kun je met je denkende zelf niet bij. Effectieve trauma therapie betrekt het lichaam bij het proces (p190).
 • In plaats van weg te lopen voor de diepere pijn laat je die pijn in je bewustzijn komen. Stel met je hoofd de vraag , word stil zodat je hart het antwoord kan geven. Ons instinct is ons hart te sluiten als er pijn is. Als je gewend bent boos weg te lopen uit een moeilijk gesprek leer je nu terug te keren en aan zelfonderzoek te doen. Als volwassene is het je taak om je werk af te maken. Als je dat niet aandurft, blijf je vastzitten in kinderlijke verdedigingsmechanismen (p190).
 • Het grote misverstand in onze cultuur is dat we betere mensen dienen te worden. We dienen slechts heel te worden. Het essentiële zelf is neutraal. De persoonlijkheid heeft twee lagen: wat we niet willen dat anderen zien (onze schaduw, negatief zelfbeeld) en onze gepolijste buitenste laag (positieve zelfbeeld). Aangeleerde goede daden zijn niet hetzelfde als onze impliciete goede aard. Ze worden verricht om iets te krijgen zoals goedkeuring, respect en bewondering. Een weldoener die in het openbaar aan de armen geeft, wil geprezen worden als weldoener en is geen weldoener in zijn essentiële zelf (p199).
 • Pagina 201: kernkwaliteiten versus persoonlijke kwaliteit
  • Autonomie vs. onafhankelijkheid.
  • Gelukkig vs. roze bril.
  • Onderscheidingsvermogen vs. oordeel.
  • Vrede vs. aangeleerde kalmte.
  • Onvoorwaardelijke liefde vs. voorwaardelijke liefde.
  • Wil vs. emotionele drive.
  • Intrinsieke waarde vs. zelfbeeld.
  • Wijsheid vs. kennis.
  • Kracht vs. macht.
  • Vreugde vs. emotionele opgewektheid.
  • Dienstbaarheid vs. opoffering.
 • In plaats van ons essentiële zelf te zijn gaan we rollen spelen zoals de verzorgen, redder, entertainer, genezer, bemiddelaar, perfectionist, intellectueel, leraar, diplomaat, verzoener, manager, de aardige persoon, de super competente (p201).
 • Alle wijsheidstradities raden aan nederigheid te betrachten wil je het essentiële zelf vinden. Nederigheid betekent dat als persoon dat je toegeeft dat je niets kunt doen om de waarheid over jezelf te vinden. De spirituele zoektocht is een van de subtielste strategieën van de persona. Nu ben je spiritueel bezig en dus ben je beslist een ‘goed‘ zelf (p202).

“Liefde impliceert het vermogen je hart open te houden ook als je niet je zin krijgt. Het vereist boven alles het begrip dat een relatie niet dient om jouw kinderlijke behoeften te vervullen. Dat vergt een zeer bewuste keuze om elkaar niet langer te manipuleren om je eigen behoeften te vervullen. Een goed begin is de de emotionale behoeftes van jouw persoonlijkheid te herkennen. Leer direct te vragen wat je wilt i.p.v. indirecte strategieën te gebruiken (p203)”.

 • Door entropie verliezen we onze natuurlijke aard: een bevroren hart (p206).
 • Jan Bommerez: “Ik zat meer dan ooit vast in mijn persoonlijkheid, maar iets in mij bleef weten dat het licht nooit helemaal weg kon zijn” (p208).
 • Boekentip: Mandy Evans: ‘Wil je gelijk of geluk?‘ (p209).
 • iemand met PTSS blijft gelijksoortige traumatische gebeurtenissen aantrekken. Een bevroren ervaring heeft een bepaalde elektromagnetische golflengte. Totdat zo’n massa ontdooit wordt, kan ze situaties met een gelijksoortige frequentie blijven aantrekken. we zitten in een gesloten systeem dat entropie blijft opbouwen. Denken kan dat niet oplossen. Effectieve traumatherapie (EMDR) wel. Holosync, train4flow.com: beide programma’s veranderen letterlijk dingen op celniveau, in zowel de hersenen als het neuro-hormonale netwerk in het lichaam, zie ook http://www.centerpointe.com (p210).
 • Focussen: opnieuw leren samenwerken met de intelligentie van het lichaam. leren voelen met je energieke voelhorens: bevroren emotionale lading opsporen en ontladen: energetische verschuiving (p214)
 • Praten alleen is veel minder succesvol om bevroren energie te ontladen dan lichaamsgerichte benaderingen (p213).
 • Emoties lijken en brug te zijn tussen de kwantumdimensie (ons essentiële zelf) en de fysieke dimensie (lichaam en persoonlijkheid) (p215).
 • Trauma: overweldigende gebeurtenissen waarbij we niet kunnen vechten of vluchten: we bevriezen. Als gevolg daarvan betsaat een emotionele blokkade: golven worden door intense weerstand omgezet in deeltjes (p219).
 • Wanneer alle patronen van de persoonlijkheid een soort bevriezing zijn, kunnen we die patronen oplossen door traumaheling toe te passen. Dit inzicht is de kern van dit boek (p227).
 • Vergeving en zelfvergiffenis: effectiefste weg om ons hart weer te openen (p228).
 • Relatie, verbondenheid is de weg terug naar de eenheid van het ene licht. Samen durven we dingen die we alleen niet zouden durven. In relatie zijn we veilig genoeg om onze diepste angsten aan te pakken. Dat kan ook een relatie zijn met een therapeut. Onze vrije wil komt alleen maar beschikbaar als we onze angsten in de ogen zien en de demonen tegemoet treden i.p.v. ervan weg te lopen (p234).
 • Vrije wil (Covey noemt het karakter)is geen gegeven. We dienen hem te ontwikkelen: de reis van de held. Het is de universele evolutie naar het ontwaken van het bewustzijn uit de materie (p234).
 • De grootste kracht van EMDR is dat de methode, net als focussen, inspeelt op instinctieve genezingsmechanismen van het lichaam (p240). Naast EFT en Bach bloesem Remedies (p242) en Alfatraining en Heartmath (Benelux) (p243).
 • Napoleon Hill: een van de noodzakelijke voorwaarden voor succes is volharding (p247).
 • Drakenkop 1: dat wij onze automatische projecties aanzien voor feiten: deconditioneren, constante zelfobservatie, waakzaamheid (p247).
 • Drakenkop 2: onze automatische identificatie met dingen, concepten, beelden, situaties. Liefde vergt dat je de controle over en ander opgeeft. Als je het grotere geheel kunt zien (minder persoonlijk en geïdentificeerd) kun je meer afstand nemen. Identificatie bevriest dingen tot iets statisch (p249).
 • Drakenkop 3: onze negatieve emoties. Emoties zijn reacties op stimuli. Ze zijn geen product van je vrije wil (p252).
 • Draken kop 4: je laten leiden door wat anderen volgens jou over jou denken. We geven onze vrije wil weg. Uit angst om afgewezen te worden (p254).
 • Drakenkop 5: we houden onszelf zo voor de gek, dat we ons anders voordoen dan we zijn, niet alleen aan anderen maar aan onszelf. Durf je te zien dat je slaapt of blijf je jezelf wijsmaken dat je ‘het‘ al bent (p256).
 • Drakenkop 6: automatisch praten. Praat minder, luister meer (p258).
 • Aandacht heeft scheppingskracht (p271).
 • Napoleon Hill over eenpuntigheid (vastberadenheid): “Als je jouw aandacht blijft concentreren op je doel, verdwijnen de barrières” (p272).
 • Napoleon Hill: “Als ons doel bestaat uit een succesvol leven, wat bedoelen we dan met succes? We bedoelen met succes: het ontwikkelen van de kracht waarmee je alles kunt bereiken wat je in elke fase van je leven belangrijk en waardevol acht en wel zonder schade te berokkenen aan de rechten van anderen. Een droom zonder kennis, wilskracht, volharding en zonder voldoende organisatiekunde is een illusie, niet een droom. Kracht = kennis van de natuurprincipes + georganiseerde actie (hoort leiderschap bij)” (p276).
 • P278: Napoleon Hill bestudeerde 504 zeer uitzonderlijke mensen en liet 15000 modale mensen vragenlijsten invullen over hun levenswijze (middelmaatstekers):
  1. Gebrek aan overkoepelend levensdoel (95%).
  2. Iets doen wat je niet met hart en ziel doet: compromis i.p.v. commitment.
  3. Verkeerde partnerschappen (zowel persoonlijk als zakelijk).
 • De top 3% gelooft niet ergens in, ze gelooft. geloof is een staat van zijn. Het is ‘onwankelbaarheid‘. geloof is iets van het hart (p279).
 • Hill noemt geloof ‘de alchemist van de geestelijke krachten‘. Een vastberaden doel waar je totaal achter staat en waarop jij je aandacht kunt blijven concentreren, zal zich kleden in een beschikbare fysieke vorm (p281).
 • Synchroniciteiten zijn ‘zinvolle toevalligheden‘ die een nieuwe wending kunnen geven aan je leven of een fase van je leven (p282).
 • Het transpersoonlijke zelf communiceert vooral op twee manieren met ons persoonlijke zelf: via dromen en via synchroniciteiten. Hoe meer we ons hart openen, hoe meer het ons kan bereiken in onze dromen en in zinvolle toevalligheden (p283).
 • Napoleon Hill: “Geloof leidt tot begeleiding van binnenuit . De ‘gids’ is de oneindige intelligentie die zich, door jouw focus, kan richten op eindige doelen. Het is een co-creatie van jou en de natuur” (p283).
 • Voor de deeltjesmens geldt: eerst zien dan geloven. Voor de FLOW mens geldt: eerst geloven, dan zien. Het verschil tussen de rups en de vlinder (p284).
 • Adviezen Hill om innerlijke magneetkracht te ontwikkelen die synchroniciteiten helpt aantrekken voor je droom (p285):
  1. Schrijf op wat je wilt bereiken: ‘Ik heb nu de baan van mijn dromen….‘.
  2. Schrijf ook op wat je daarvoor wil opgeven. Wet van de akker: eerst zaaien, dan oogsten. Extra mijl.
  3. Maak een plan en schrijf het op. Een plan is een intentieverklaring.
  4. Vertaal je plan in concrete acties en schrijf ze op.
  5. Lees elke dag minstens 2 keer de letterlijke omschrijving van je doel en de letterlijke bewoordingen van wat je wilt geven. Niet het doel, maar de instelling waarmee je het nastreeft.
  6. Onderneem elke dag minstens 1 actie die naar je doel leidt, hoe klein ook.
  7. Laat de details over aan het Universum, waarmee je via het hart verbonden bent. Doe jouw deel en laat de natuur haar deel doen. Jouw deel is minder dan 1%. De wetten van de natuur zijn aan ’t werk.
 • De formule werkt niet als je in de betastaat bent. Hartenergie en zonnevlecht (3e chakra) is nodig (p287).
 • Wat je te doen staat (p288):
  1. Ga naar alfa (gevoelsniveau) of dieper door hartoefening.
  2. Lees je droomblad met gevoel, terwijl je uitademt met aandacht op je zonnevlecht.
  3. Vraag niets zonder de bereidheid (ECIW: alleen wie een echt en blijvend gevoel aan overvloed heeft, kan werkelijk vrijgevig zijn) er eerst iets voor te geven.
 • 20 vragen zelfonderzoek (p290-298).
 • Voor de oneindige intelligentie die alles omvat en die in alle dingen werkzaam is, bestaat er geen tijd (p307).
 • De filosofie van Hill gaat over dat je kunt leren bewust samen te werken met de Intelligentie, jij op de plek waar je nu bent. Je wordt dan medeschepper. Samen met anderen en de natuur kun je meer. Maak het universum tot je voornaamste teamlid en aanvaard de wonderen (p308).
 • Elk van ons is een onafscheidelijk deel van het geheel, een soort cel in een kosmisch lichaam. Een cel die niet in harmonie werkt met de rest van het lichaam wordt een kankercel genoemd. Ziekte is disharmonie. Disharmonie is zwakte. Beschouw de gift van het leven zelf. Jij bent een zinvolle toevalligheid. Jij bent synchroniciteit (p309).
 • Hoe meer we beseffen dat we elk moment verbonden zijn met de tijdloze, vormloze Bron van het leven zelf, hoe makkelijker wonderen in ons leven verschijnen (p314).
 • Het voornaamste kenmerk van het Verenigde Veld (de dimensie van Gelijktijdigheid en Alomtegenwoordigheid) is harmonie (p317).
 • Zolang we vastzitten in het stimulus-respons systeem, spelen we liever met de wet van de sterkste i.p.v. met de wet van de liefde (p319).
 • Maslov (p321):
  1. Primaire, overlevingsbehoeften.
  2. Behoefte aan zekerheid en continuïteit.
  3. Sociale en emotionele behoeften.
  4. Behoeften aan zelfrespect, groei en zelf erkenning (mentale behoeften).
  5. Zelfverwezenlijking (spirituele behoeften).
 • Z-waarden: 16 in totaal (p322-324).
 • Napoleon Hill stelde in zijn ‘The Laws of Success‘ dat de studenten uit de categorie uitzonderlijke 3% medescheppers waren afgestudeerd aan de ‘school van de harde klappen‘. Elk probleem is een signaal dat een hoger principe niet (voldoende) begrepen wordt en dat er dus een bewustwording nodig is. “Winnaars geven nooit op. Opgevers worden winnaars“. “Het leven begint pas als je alle angsten de baas bent geworden“. “Een tegenslag draagt altijd het zaad in zich van een veel groter succes” (p330).
 • Hill: citaat van Henry Ford “Falen is een kans om opnieuw te beginnen met meer intelligentie” (p337).
 • Hill: “Als angst is wat ons stopt, dan is moed wat we dienen te ontwikkelen” (p340).
 • Elementen verklaringspatroon onder hulpeloosheid/pessimisme: p342.
 • Vier principes van ons transpersoonlijke wezen (p350):
  1. Acceptatie van wat is (opent ons tot liefde).
  2. Vergevingsgezindheid: loslaten leidt tot lichtheid en welzijn, ontwaken tot de waarheid wie je echt bent (ECIW).
  3. Dankbaarheid: opent ons tot overvloed. De volheid van het leven ervaren (die er altijd is).
  4. Zelfwaardering: de deur naar onze creatieve talenten.
 • Het juiste criterium is en blijft de vraag: geeft het je vreugde (p357)?
 • Als medeschepper ben je een elektromagnetisch wezen dat deelneemt in het Veld van Alle Mogelijkheden, een integraal deel van het Verenigde Veld (p359).
 • Fysieke universum: weerstand, materie, personage, stimulus-respons, wet van de jungle, wet van de sterkste, apenverstand, zonder vrije wil, oordelen (p370).
 • FLOW: wet van de liefde, wonderen, hart opent, innerlijke vrede (p370).
 • Hoe bereik je een open hart? Niet door te denken, het denken sluit het hart. Alle denken is oordelen. Onze gevoelens zijn betere gidsen op weg naar het open hart (ECIW?). Met gevoelens bedoelen we iets anders dan emoties. Emoties zijn van het hoofd. Gevoelens van het hart (alfastaat). Door te vergeven (=loslaten). Materie is vaste vorm: is een illusie. Alles wordt constant losgelaten op transpersoonlijk niveau. Alleen op persoonlijk niveau, in het apenverstand, houden we vast (p376).
 • We dienen de dominantie van ons apenverstand te boven te komen en dat is echte vergeving: ontwaken uit het apenbestand en inzien dat we niets los hoeven te laten, want het is al weg (p377).
 • Vergeven is…: zie p378-379.
 • Vergeving heeft een neurologische kant: het vergevingsproces heeft te maken met een schakeling van hypothalamus naar pijnappelklier, dus van het pijncentrum naar het centrum dat innerlijke vrede mogelijk maakt (p381).
 • Wat gebeurt er wanneer er zo’n automatische emotionele innerlijke regelkring wordt opgezet (p383):
  1. We nemen iets (te) persoonlijk.
  2. We schrijven de oorzaak toe aan een bron buiten onszelf.
  3. We maken een verhaal over wat gebeurd is en blijven dat aan onszelf en anderen vertellen.
 • Vier zijnsstaten (p386):
  1. In slaap.
  2. Wakker in ons lichaam als persoonlijkheid.
  3. Tijdelijke waarnemer.
  4. Staat van eenheid, puur ‘zijn‘.
 • Intelligent lijden: accepteren dat er lijden is en er bewustzijn naartoe brengen (p387).
 • Drie stappen op weg naar echte vergeving (p388):
  1. Kom echt in contact met je emoties en je gevoelens over wat gebeurde.
  2. Krijg helder wat jij niet juist vond in wat er gebeurde.
  3. Praat er met iemand over zodat je het geleerde kunt plaatsen in een bredere context.
 • Bestaat de persoonlijkheid? Ja als virtuele werkelijkheid (metafoor van het maanlicht). De persoonlijkheid is een functie, net zoals ademen en voedsel verteren. Ze is niet onze ware identiteit. We lijden in de mate dat we functie aanzien voor identiteit, ind e mate dat we ons identificeren met onze verdedigingsmechanismen, in de mate waarin we ons hart afsluiten en ons blije, onvernietigbare zelf achter de emotionele wolken schuiven. We geloven toch ook niet dat we longen en maag zijn? Waarom geloven we dan wel dat we de functie zijn die we ‘persoonlijkheid‘ noemen? Het is een culturele conditionering. Kun je er doorheen kijken (p390)?
 • Byron Katie: “Wat is de hoogst mogelijke orde van dat moment?” In relatie tot onuitvoerbare regels..: opgeven (p402).
 • Essentie van vergeven is terugvinden van jouw staat van onschuld (p404).
 • Drie stadia vergevingsproces: zie p388.
 • Stanford vergevingsproces (p407):
  1. Kijk hoe je wat er gebeurde minder persoonlijk kunt opvatten.
  2. Zoek de oorzaak van jouw emoties in je eigen systeem (wees stil in jezelf: alfa).
  3. Herschrijf jouw verhaal van slachtoffer van omstandigheden tot schepper van omstandigheden (herschrijven onuitvoerbare regels, heldenreis).
 • Blokkades voor vergeving (p407):
  1. Te mentale benadering: EQ i.p.v. IQ.
  2. Onvoldoende ontspanning: minstens in alfastaat, in betastaat betekent weerstand.
  3. Focus op verkeerde persoon (agressor).
  4. Verwarring: vergeven is niet goedkeuren.
  5. Emotioneel vastlopen.
  6. Ongeduld.
 • Stappen proces zelfvergeving (p421):
  1. Besef dat er niet zoiets is als ‘Ik had beter moeten weten‘. Je bent een product in wording naar meer bewustzijn.
  2. Neem de verantwoordelijkheid voor je emoties en houd op omstandigheden en mensen te beschuldigen voor jouw emotionele staat.
  3. Ruil de dramadriehoek in voor een bewust scheppingsproces van de rest van je leven. Herschrijf je verhaal.

“De toekomst moet niet de voortzetting van het verleden zijn. Op elk moment kunnen wij ervoor kiezen medeschepper te worden en slachtoffer helemaal af te zweren, niet alleen t.a.v. het gedrag van andere mensen maar ook in verband met situaties die ons overkomen en die we liever niet hadden meegemaakt (p422)”.